Zamówienia publiczne

2020-01-14

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2020 R.

Więcej

2019-12-20

Dostawa wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego instalacją oraz doprowadzeniem niezbędnych mediów

Więcej

2019-02-18

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019 R.

Więcej

2018-07-19

Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego

Więcej

2018-01-31

ORGANIZACJA I OBSŁUGA ZAGRANICZNEJ WIZYTY STUDYJNEJ PN: "SYSTEM EDUKACJI ZAWODOWEJ W PORTUGALII" REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU: NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA - NOWOCZESNY REGION

Więcej

2018-01-04

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2018 R.

Więcej

2017-10-07

Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego

Więcej

2017-08-07

ORGANIZACJA I OBSŁUGA ZAGRANICZNEJ WIZYTY STUDYJNEJ PN: "SYSTEM EDUKACJI ZAWODOWEJ W PORTUGALII" REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU: NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA - NOWOCZESNY REGION

Więcej

2017-04-21

Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego

Więcej

2017-03-06

ORGANIZACJA I OBSŁUGA ZAGRANICZNEJ WIZYTY STUDYJNEJ PN: DUŃSKI SYSTEM EDUKACJI ZAWODOWEJ REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU: NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA - NOWOCZESNY REGION

Więcej

2017-01-16

Opracowanie oprogramowania informatycznego modelu zarządzania CKZiU dla CK Technik Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

Więcej

2016-09-20

ORGANIZACJA I OBSŁUGA ZAGRANICZNEJ WIZYTY STUDYJNEJ PN: SZWAJCARSKI SYSTEM KSZTAŁCENIA DUALNEGO REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU: NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA - NOWOCZESNY REGION,

Więcej

2016-07-21

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zadania p.n.: Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz pełnienie

Więcej

2016-06-17

ORGANIZACJA I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA ZAGRANICZNEJ WIZYTY STUDYJNEJ PN: SZWAJCARSKI SYSTEM KSZTAŁCENIA DUALNEGO REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU: NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA - NOWOCZESNY REGION,

Więcej

2016-05-31

Koncepcja informatycznego modelu zarządzania CKZiU dla CK Technik Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach (CK Technik) obejmująca opracowanie i opisanie procesów kształcenia zawodowego, w celu ich zinformatyzowania

Więcej

Utworzono: 2015-10-01 15:28:43 przez Alina Skowerska
Modyfikacja: 2020-01-14 13:23:53 przez Alina Skowerska
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.