Zamówienia publiczne

2019-02-18

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019 R.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH NA USŁUGI, DOSTAWY I ROBOTY BUDOWLANE NA 2019 R.

 

 

 

 

 

L.p.

 

 

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Rodzaj zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia w PLN (netto)

Orientacyjna wartość zamówienia euro (netto)

Przewidywany termin w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

1.

Dostawa wyposażenia do pracowni CKP
i szkół zawodowych

art. 39 przetargi nieograniczone

dostawa

9 180 050,24 zł

 

2 129 102,26 €

 

III – IV kwartał 2019

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. - pobierz 

 

Zatwierdził 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

 

 

 

 

 

Powrót

Utworzono: 2019-02-18 12:16:07 przez Alina Skowerska
Modyfikacja: 2019-02-18 12:20:37 przez Alina Skowerska
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.