Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach reguluje obowiązujące w Polsce prawo oraz Zarządzenie nr 19/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat.

 

Do pobrania:

- wniosek o udostępnienie informacji publicznej,

- wykaz opłat za udostępnienie informacji pubicznej.

 

Wniosek należy pobrać ze strony, wypełnić i przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@ckz.kielce.pl lub po wypełnieniu wydrukować i wysłać na adres Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach.

Utworzono: 2016-01-21 10:49:39 przez Alina Skowerska
Modyfikacja: 2019-09-11 12:31:13 przez Paulina Borończyk
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.