Struktura organizacyjna

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach kieruje Dyrektor.

Dyrektor odpowiada za całość działalności jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz oraz wobec Prezydenta Miasta Kielce.

Statut Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach - pobierz

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach - pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utworzono: 2015-10-01 15:27:45 przez Alina Skowerska
Modyfikacja: 2019-09-27 15:25:04 przez Paulina Borończyk
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.