Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Uwagi i spostrzeżenia, pytania oraz skargi można składać:

  • drogą internetową: sekretariat@ckz.kielce.pl
  • pocztą:
    Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach
    ul. Łódzka 200 
    25-655 Kielce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utworzono: 2015-10-01 15:28:28 przez Alina Skowerska
Modyfikacja: 2020-04-21 09:11:38 przez Paulina Borończyk
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.