Ogłoszenia

2017-04-14

Nabór uczestników na wizytę studyjną do Danii

 

Centrum Kształcenia Praktycznego ogłasza nabór uczestników

 na zagraniczną wizytę studyjną do Dani (Kopenhaga, Aarhus, Aalborg)  pn.: „Duński system edukacji zawodowej”

realizowanej w ramach projektu: pn.: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

 • Termin wizyty: 15.05.2017 – 19.05.2017 r.
 • Liczba uczestników: max.13 osób

 

 • Celem wizyty studyjnej jest zapoznanie z systemem kształcenia zawodowego funkcjonującego w Danii i jego wpływu na gospodarkę oraz rynek pracy, na przykładzie placówek kształcenia zawodowego zlokalizowanych w trzech miastach na terenie Danii. Wizyta studyjna służyć będzie przede wszystkim zapoznaniu się z modelami i rozwiązaniami jakie funkcjonują w najlepszych placówkach realizujących założenia dualnego systemu kształcenia zawodowego i kształcących w zawodach związanych m.in. z branżą metalowo – odlewniczą i informatyczną. Uczestnicy wizyty zapoznają się ze sposobem organizacji systemu edukacji, prowadzenia i wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu oraz doradztwa zawodowego. Celem wizyty jest również nawiązanie relacji z partnerami zagranicznymi, aby w przyszłości zagwarantować wymianę uczniów, słuchaczy i kadry dydaktycznej.

 

Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny, organizator zapewnia:

 1. Przelot samolotem.
 2. Transport wewnętrzny (autokar/bus).
 3. Zakwaterowanie: 4 noclegi (2 noclegi w Aarhus, 2 noclegi w Kopenhadze) w hotelach *** trzygwiazdkowych.
 4. Całodzienne wyżywienie.
 5. Ubezpieczenie.
 6. Zapewnienie opiekuna merytorycznego oraz tłumacza.
 7. Przygotowanie materiałów szkoleniowych/informacyjnych.

W wizytach studyjnych  mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy/czki, zaangażowani w proces tworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, którzy:

 1. Wypełnią prawidłowo i złożą w wymaganym terminie formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu,
 2. Reprezentują instytucję lub firmę zarejestrowaną i działającą lub prowadzącą działalność na terenie województwa świętokrzyskiego,
 3. Reprezentują instytucje regionalne zaangażowane w rozwój szkolnictwa zawodowego w regionie lub przedsiębiorców działających ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji,
 4. Zostaną zakwalifikowani na listę uczestników przez Komisję rekrutacyjną.

O wyborze uczestników do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, Al. Solidarności 34, 25 - 323 Kielce do dnia 05 maja 2017 r.

Osoba do kontaktu: Pani Magdalena Smorągiewicz (tel. 41 36 76 285,  e mail:  magdalena.smoragiewicz@ckp.kielce.pl)

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Regulamin uczestnictwa w krajowych i zagranicznych wizytach studyjnych.
 2. Formularz zgłoszeniowy

Powrót

Utworzono: 2017-04-14 09:05:18 przez Paulina Brożek
Modyfikacja: 2017-04-14 09:09:23 przez Paulina Brożek
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.