Ogłoszenia

2016-11-09

Nabór uczestników na II krajową wizytę studyjną

UWAGA

 Informujemy, iż rekrutacja na II krajową wizytę studyjną została przedłużona do dnia 02.12.2016 r.

 

CK Technik Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach ogłasza nabór uczestników

 na II krajową wizytę studyjną do ośrodków w Sosnowcu oraz we Wrocławiu

realizowaną w ramach projektu: pn.: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

 • Termin wizyty: 12.12.2016 – 13.12.2016 r.
 • Liczba uczestników: max 16 osób

 

 • Celem wizyty studyjnej jest pozyskanie wiedzy na temat dobrych praktyk z zakresu doradztwa zawodowego oraz funkcjonowania najnowocześniejszych ośrodków kształcenia zawodowego na terenie naszego kraju. Poznanie najlepszych modeli i rozwiązań zostanie wykorzystane w przyszłej działalności  CK Technik, jak również pozwoli na podjęcie nowych działań na terenie Miasta Kielce i województwa świętokrzyskiego. 

 

Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny, organizator zapewnia:

 1. Transport (autokar/bus).
 2. Zakwaterowanie: 1 nocleg (Wrocław) w hotelu *** trzy gwiazdkowym.
 3. Całodzienne wyżywienie.
 4. Ubezpieczenie 

W wizytach studyjnych  mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy/czki, zaangażowani w proces tworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, którzy:

 1. Wypełnią prawidłowo i złożą w wymaganym terminie formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu,
 2. Reprezentują instytucję lub firmę zarejestrowaną i działającą lub prowadzącą działalność na terenie województwa świętokrzyskiego,
 3. Reprezentują instytucje regionalne zaangażowane w rozwój szkolnictwa zawodowego
  w regionie lub przedsiębiorców działających w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji,
 4. Zostaną zakwalifikowani na listę uczestników przez Komisję rekrutacyjną.

O wyborze uczestników do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, Al. Solidarności 34, 25 - 323 Kielce do dnia 25 listopada 2016 r.

Osoba do kontaktu: Pani Magdalena Smorągiewicz (tel. 41 36 76 872 wew. 302, e-mail: magdalena.smoragiewicz@ckp.kielce.pl)

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Regulamin uczestnictwa w krajowych i zagranicznych wizytach studyjnych
 2. Formularz zgłoszeniowy 

 

 

Powrót

Utworzono: 2016-11-09 09:43:32 przez Paulina Brożek
Modyfikacja: 2016-11-25 08:06:47 przez Paulina Brożek
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.