Ogłoszenia

2016-09-23

Nabór uczestników na wizytę studyjną do Szwajcarii

 

UWAGA

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wybór Wykonawcy organizacji i obsługi zagranicznej wizyty studyjnej pn. „Szwajcarski system kształcenia dualnego” informujemy, iż rekrutacja na wizytę studyjną została przedłużona do dnia 17.10.2016 r.

 

Centrum Kształcenia Praktycznego ogłasza nabór uczestników

 na zagraniczną wizytę studyjną do Szwajcarii (Zurych, Berno, Winterthur)  pn: „Szwajcarski system kształcenia dualnego

realizowanej w ramach projektu: pn.: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

 • Termin wizyty: 24.10.2016 – 28.10.2016 r.
 • Liczba uczestników: max.13 osób

 

 • Celem wizyty studyjnej jest przedstawienie i przybliżenie założeń dualnego systemu kształcenia zawodowego na poziomie szkoły średniej II stopnia, funkcjonującego w Szwajcarii i jego wpływu na gospodarkę oraz rynek pracy, na przykładzie placówek kształcenia zawodowego, instytucji nadzoru, instytucji mających wpływ na rozwój szkolnictwa zawodowego zlokalizowanych w dwóch Szwajcarskich kantonach. Wizyta studyjna służyć będzie przede wszystkim zapoznaniu się z modelami i rozwiązaniami jakie funkcjonują w najlepszych placówkach uczestniczących w dualnym systemie kształcenia zawodowego i kształcących w zawodach związanych in. z branżą metalowo – odlewniczą i informatyczną. Uczestnicy wizyty zapoznają się ze ideą szwajcarskiego dualnego systemu kształcenia, sposobem organizacji systemu edukacji, prowadzenia
  i wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu oraz doradztwa zawodowego. Celem wizyty jest również nawiązanie relacji z partnerami zagranicznymi, aby w przyszłości zagwarantować wymianę uczniów, słuchaczy i kadry dydaktycznej.

 

Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny, organizator zapewnia:

 1. Przelot samolotem.
 2. Transport wewnętrzny (autokar/bus).
 3. Zakwaterowanie: 4 noclegi (1 nocleg w Bernie, 3 noclegi w Zurychu) w hotelach *** trzygwiazdkowych.
 4. Całodzienne wyżywienie.
 5. Ubezpieczenie.
 6. Zapewnienie opiekuna merytorycznego oraz tłumacza.
 7. Przygotowanie materiałów szkoleniowych/informacyjnych.

W wizytach studyjnych  mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy/czki, zaangażowani w proces tworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, którzy:

 1. Wypełnią prawidłowo i złożą w wymaganym terminie formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu,
 2. Reprezentują instytucję lub firmę zarejestrowaną i działającą lub prowadzącą działalność na terenie województwa świętokrzyskiego,
 3. Reprezentują instytucje regionalne zaangażowane w rozwój szkolnictwa zawodowego w regionie lub przedsiębiorców działających ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji,
 4. Zostaną zakwalifikowani na listę uczestników przez Komisję rekrutacyjną.

O wyborze uczestników do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, Al. Solidarności 34, 25 - 323 Kielce do dnia 10 października 2016 r.

Osoba do kontaktu: Pani Paulina Brożek (tel. 41 36 76 285, e-mail: paulina.brozek@ckp.kielce.pl)

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Regulamin uczestnictwa w krajowych i zagranicznych wizytach studyjnych.
 2. Formularz zgłoszeniowy

Powrót

Utworzono: 2016-09-23 09:04:32 przez Paulina Brożek
Modyfikacja: 2016-10-11 14:43:18 przez Paulina Brożek
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.