Kierownictwo

Imię i nazwisko: Ilona Calicka
Nazwa stanowiska służbowego: Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach
Data objęcia stanowiska: 01.09.2020
Wykształcenie: wyższe
Telefon służbowy: 41 367 68 72
E-mail: ilona.calicka@ckz.kielce.pl

 

Imię i nazwisko: Kamil Kopeć 
Nazwa stanowiska służbowego: Zastępca Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach
Data objęcia stanowiska: 01.09.2020
Wykształcenie: wyższe
Telefon służbowy: 41 367 68 72
E-mail: kamil.kopec@ckz.kielce.pl 

 

 

 

 

 

Utworzono: 2015-10-01 15:20:03 przez Alina Skowerska
Modyfikacja: 2020-09-01 14:22:05 przez Paulina Borończyk
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.