Kierownictwo

Imię i nazwisko: Dominik Kraska
Nazwa stanowiska służbowego: Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach
Data objęcia stanowiska: 04.08.2015
Wykształcenie: wyższe
Telefon służbowy: 41 367 68 72
E-mail: dominik.kraska@ckz.kielce.pl 

 

 

 

 

 

 

Utworzono: 2015-10-01 15:20:03 przez Alina Skowerska
Modyfikacja: 2019-09-11 12:29:59 przez Paulina Borończyk
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.