Instrukcja obsługi BIP

Instrukcja obsługi BIP

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, stworzony w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej. Znajdujecie się Państwo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach. Niniejsza  instrukcja opisuje sposób korzystania z przedmiotowego biuletynu.

Menu

Menu główne to element wykorzystywany do pozyskiwania informacji, znajdujących się w biuletynie. Jest ono wyświetlane na każdej stronie serwisu,
w postaci kolumny, po lewej stronie ekranu. Jest to menu przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami. Poszczególne działy opatrzone są nagłówkami w postaci napisów. Odnośnikiem, kierującym do wybieranej kategorii danego działu, jest nazwa tej kategorii. Aby przejść do wskazywanej kategorii należy przycisnąć lewy przycisk myszy.

Logo BIP

W lewym, górnym rogu ekranu znajduje się logo BIP. Jest to jednocześnie odnośnik do ogólnopolskiej strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej.

Wyszukiwarka

W lewym górnym rogu każdej strony biuletynu widoczne jest pole wyszukiwarki. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole i potwierdzić kliknięciem
w przycisk „szukaj”. Jeżeli poszukiwane hasło złożone jest z kilku słów należy wpisać, intuicyjnie dobrany, cały ciąg słów, oddzielając je spacjami.
W odpowiedzi wyświetlona zostanie lista znalezionych artykułów zawierających poszukiwane słowo lub wyrażenie. W celu wyświetlenia treści wyszukanego artykułu należy wskazać kursorem myszy napis „zobacz” i kliknąć.

Drukuj

Przycisk umożliwia wygenerowanie wydruku tylko oglądanego artykułu, bez widoku menu oraz szaty graficznej BIP. Wydruk generowany jest zgodnie
z ustawieniami przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego użytkownika.

Stopka

Na każdej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wyświetlana jest stopka, gdzie umieszczone są następujące informacje: autor, data utworzenia, data modyfikacji.

Statystyki

Na Stronie Głównej, na samym dole, znajduje się dział Statystyki, który podaje, ile razy dana strona była oglądana przez użytkowników biuletynu (licznik odwiedzin).

Utworzono: 2015-10-08 14:18:55 przez Alina Skowerska
Modyfikacja: 2019-09-02 08:10:18 przez Paulina Borończyk
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.